მაისტერ ერნსტ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანი

Posted in მაისტერ ერნსტ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანი on March 30, 2014 by porphyrius

Ich bin ein aufgeklärter Mensch und statuiere durchaus keine Wunder! „მე განათლებული ადამიანი ვარ და არანაირი სასწაული ჩემთვის არ არსებობს!“ (ამბობს სტუდენტი ფაბიანი).
…aber manches Wunderbare, Unbegreifliche ist doch noch zurückgeblieben. „მაგრამ ჯერ მაინც დაგვრჩა საკვირველი და შეუცნობელი“ (ამბობს სტუდენტი ბალთაზარი).
E. T. A. Hoffmann. Klein Zaches genannt Zinnober. ნამცეცა ცახესი, წოდებული ცინობერად
Die Narrheit erscheint auf Erden wie die wahre Geisterkönigin. Die Vernunft ist nur ein träger Statthalter, der sich nie darum kümmert, was außer den Grenzen des Reichs vorgeht.
„სოფელსა შინა სისულელე არის სულთა ჭეშმარიტი მბრძანებელი. გონება კი მხოლოდ მისი ზარმაცი მოადგილეა და მისთვის სულერთია რა ხდება მისი სამეფოს საზღვრებს მიღმა“ (დალაქი ბელკამპო ეტყვის ბერმონაზონ მედარდუსს).
E. T. A. Hoffmann. Die Elixiere des Teufels. სატანის ელექსირი Continue reading

ცნობა ჩემი მკითხველისათვის

Posted in Uncategorized on January 1, 2014 by porphyrius

მალე დავდებ: რატომ არაა ფილოსოფია საქართველოში?; ჯონ მილტონის დიდება; რომანტიკოსი ერნსტ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანი; განაზრება დავით აღმაშენებლის “გალობანი სინანულისანი”-ს გამო; ნარკვევი კრატოლოგიაში; რა არის პაიდეია და აპაიდევსია?  -მეორე ნაწილი. 

როსტომ ჩხეიძის მოსათხრელად

Posted in როსტომ ჩხეიძის მოსათხრელად on December 25, 2013 by porphyrius

აკაკი ბაქრაძეზე ჩემი წერილის ბოლოში ვთქვი, რომ ქართული ლიტერატურის შულერზე, როსტომ ჩხეიძეზე ცალკე ვიტყოდი. არ ვიჩქარე მასზე დასაწერად. დიდად მოველოდი, რომ ვინმეს გამოეთქვა აზრი აკაკი ბაქრაძის გაკრიტიკების გამო.  აქ გაცილებით მეტი რაღაც იყო, ვიდრე მხოლოდ აკაკი ბაქრაძის კრიტიკა. წელიწადზე მეტი გამოხდა და ხმა არავის ამოუღია. Continue reading

ჩემი მკითხველის საყურადღებოდ:

Posted in Uncategorized on December 25, 2013 by porphyrius

წუხელ დავდე რუსული ბოლო ჟამის გოლემი.  საქართველოში დაიწერა ასეთი რამ. ქართული ბოლო ჟამის გოლემი არის ამ რუსული ტექსტის  სულ ბოლო ნაწილი. დანარჩენი სულ სხვა რამ არის თქმული რუსულ ტექსტში. ნაშრომი შემეცნების შესაძლებლობის საზღვართა გაწევას ისახავს მიზნად და აყენებს საკითხებს, როგორიც აქამდე  არ დაყენებულა. დაე, იყოს ეს ნაშრომი ქართული ფილოსოფიის მშვენებად, ისევე როგორც რუსული იუდას ფენომენოლოგია.

დაველოდები აზრიან გამოხმაურებას მისგან, ვისაც აფიქრებს ეს საკითხები.

ერთი გავრცელებული მცდარობის გამო

Posted in რას ნიშნავს სიტყვა „ნაციონალური“? on December 24, 2013 by porphyrius

                 რას ნიშნავს სიტყვა „ნაციონალური“?

სიტყვის „ნაციონალური“ სემანტიკაზე, მცდარ თარგმანსა და მის ეტიმოლოგიაზე ვიმსჯელებ. 1990-იანი წლების დამდეგიდან გაძლიერდა ანგლოსაქსური პოლიტიკური ცნებებისა და ფრაზეოლოგიის შემოტანა, კალკირება და მისადაგება ქართული სინტაქსისისადმი. სიტყვის „ნაციონალური“ არასწორი გამოყენება და მისი მოთარგმნა სიტყვით „ეროვნული“ ქმნის ბევრ ნონსენსს. Continue reading

Голем последних времён

Posted in Голем последних времён on December 24, 2013 by porphyrius

(Пятая глава Рока Териона)

5. Also will es die Art edler Seelen: sie wollen Nichts umsonst haben, am wenigsten das Leben.

Wer vom Pöbel ist, der will umsonst leben;  wir Anderen aber, denen das Leben sich gab, – wir sinnen immer  darüber, was  wir am besten dagegen geben!

5. Стало быть, стремится к этому образ душ благородных:  они ничего не хотят иметь даром, меньше всего жизнь.

Кто из толпы, тот алкает  даровой жизни; однако мы иные, кому жизнь дана, – мы непрестанно думаем над этим, чего лучшего мы могли бы  дать взамен её!

6. Wir bluten Alle an geheimen Opfertischen, wir brennen und braten Alle  zu  Ehren  alter Götzenbilder.

6. Все мы жертвуем кровью на потаённых алтарях, все мы пожираемся огнём и терзаемся для почитания древних идолов.

Von alten und neuen Tafeln. Also sprach Zarathustra.                            Friedrich Nietzsche

О ветхих и новых скрижалях. Так говорил Заратустра.                      Фридрих Ницше  Continue reading

დავით თარხან-მოურავის ცრუ პატრიოტიზმის გამო

Posted in Uncategorized with tags on December 17, 2013 by porphyrius

კინოს სახლი ის ადგილია, საიდანაც საქართველოს დაშლა, გაძარცვა და ქართველთა გაწყვეტა დაიწყო. 1991 წლის მიწურულს უკვე ჩანდა, რომ საქართველოს ინტელიგენცია სინამდვილეში სულით არ იყო ქართველი, თორემ წიგნები კი ბევრი ჰქონდა დაწერილი ქვეყნის ისტორიაზე. საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ ქვეყნის გამძღოლი და ამშენებელი ვინც იყო, იმან ააშენა თავისი ქვეყანა. ასეა აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, ლიტვა, უკრაინა და სხვ.. მრავალგზის მოტყუებული, სირცხვილნაჭამი ქართველები კი 25 წელია ყბედობენ დემოკრატიაზე, რომელიც არასდროს არ იქნება საქართველოში. ეს ის ქვეყანაა, სადაც რეფორმები არასოდეს დამთავრდება. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.