ფიქრები ლევან ბებურიშვილის წიგნზე

Posted in Uncategorized on July 29, 2014 by porphyrius

     
ახალგაზრდა ავტორის, სალიტერატურო კრიტიკოსის, ლევან ბებურიშვილის ნაშრომი „მწერლობის „მოთვინიერება“ გრძელდება“ (გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2012, 136 გვ.), კრიტიკული აზრის დიდად განმაცხოველებელია იმ გარემოში, სადაც კრიტიკა ძლივს ღიმღამობს. ფილოლოგ ავტორს ხელი მოუკიდია იმ საკითხისათვის, რაზეც ჩვენში ან დუმილს ამჯობინებენ, ან მის ქებას შესდგომიან, ან ყასიდად იმხილებიან. 22 წლის ავტორი, ამჟამად დოქტორანტი, ამ წიგნში წერს საქართველოს წყლულებზე. ლევან ბებურიშვილი კრიტიკის ადიდაში აძვრენს იმას, რასაც ქართველი ლიბერალები თავისუფალი მოაზროვნეების მისაბაძ ინტელექტუალურ მონაპოვრად მიიჩნევენ და რაც სინამდვილეში ქვეყნის სირცხვილია. ამ წიგნში ჩანს ქართული მწერლობის ბედზე დაფიქრებული კრიტიკოსის ნემეზისი (აღშფოთება) იმ უმსგავსობათა გამო, რაც წლების მანძილზე გაფესვდა და ღვარძლად მოედო სამწერლო სარბიელს. Continue reading

            კიდევ ერთხელ ქურდებზე -3.3

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი მესამე

*პირველად გამოვიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (12 – 14 დეკემბ., 2001, N 27).    გაზეთში სტრიქონების გამუქება რედაქციისეულია. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია. Continue reading

კიდევ ერთხელ ქურდებზე- 3.2

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი მეორე

*პირველად გამოვიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (5 – 7 დეკემბ., 2001, N 24). წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია.

იმდენად დიდი იყო საზოგადოებაზე ქურდული კონტრკულტურის გავლენა, რომ მნიშვნელოვნად მიიჩნეოდა დაუჭერდნენ თუ არა ისინი მხარს ქართული დისიდენტურის ანტისაბჭოურ გამოსვლებს და ეროვნულ მოძრაობას 90-იანი წლების დასაწყისში. ხელისუფლების ოფიციალურ პერიოდულ ორგანოშიც კი აღინიშნა ერთხელ, რომ ქურდები მხარს უჭერდნენ ეროვნულ მოძრაობას. Continue reading

 კიდევ ერთხელ ქურდებზე – 3.1

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი პირველი

*ეს სამნაწილიანი პუბლიკაცია პირველად გავიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (3- – 5 დეკემბ., 5 – 7 დეკემბ., 12 -14 დეკემბ.,  2001, N 23, 24, 27) შეცვლილი სათაურით – „ქურდული კონტრკულტურის შესახებ“. ზოგგან სტრიქონები მუქი შრიფტით რედაქციამ გამოყო. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია. Continue reading

ქურდული კონტრკულტურის შესახებ – 1

Posted in Uncategorized on June 22, 2014 by porphyrius

წერილი პირველი

*პირველად გამოვიდა ყოველკვირეულ გაზეთში „მერიდიანი 44“  (17 – 24 იანვარი, 2001, N 2). გაზეთში მუქშრიფტიანი ადგილები რედაქციისეულია. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია.    Continue reading

ქურდული კონტრკულტურის შესახებ – 2

Posted in Uncategorized with tags on June 21, 2014 by porphyrius

წერილი მეორე
*პირველად გამოქვეყნდა ყოველკვირეულ გაზეთში „მერიდიანი 44“ (24 -31 იანვარი, 2001, N 3). მუქშრიფტიანი სტრიქონები რედაქციისეულია. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია. Continue reading

შავი სამყაროს არისტოკრატია

Posted in Uncategorized with tags on June 20, 2014 by porphyrius

*პირველად გამოქვეყნდა ყოველკვირეულ გაზეთში „7 დღე“ (2 – 8 თებერვალი, 1996, N 5) რედაქციისეული ცვლილებებით.  ეს არის გადამუშავებული ტექსტი. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 112 other followers