კიდევ ერთხელ ქურდებზე -3.3

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი მესამე

*პირველად გამოვიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (12 – 14 დეკემბ., 2001, N 27).    გაზეთში სტრიქონების გამუქება რედაქციისეულია. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია. Continue reading

კიდევ ერთხელ ქურდებზე- 3.2

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი მეორე

*პირველად გამოვიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (5 – 7 დეკემბ., 2001, N 24). წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია.

იმდენად დიდი იყო საზოგადოებაზე ქურდული კონტრკულტურის გავლენა, რომ მნიშვნელოვნად მიიჩნეოდა დაუჭერდნენ თუ არა ისინი მხარს ქართული დისიდენტურის ანტისაბჭოურ გამოსვლებს და ეროვნულ მოძრაობას 90-იანი წლების დასაწყისში. ხელისუფლების ოფიციალურ პერიოდულ ორგანოშიც კი აღინიშნა ერთხელ, რომ ქურდები მხარს უჭერდნენ ეროვნულ მოძრაობას. Continue reading

 კიდევ ერთხელ ქურდებზე – 3.1

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი პირველი

*ეს სამნაწილიანი პუბლიკაცია პირველად გავიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (3- – 5 დეკემბ., 5 – 7 დეკემბ., 12 -14 დეკემბ.,  2001, N 23, 24, 27) შეცვლილი სათაურით – „ქურდული კონტრკულტურის შესახებ“. ზოგგან სტრიქონები მუქი შრიფტით რედაქციამ გამოყო. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია. Continue reading

ქურდული კონტრკულტურის შესახებ – 1

Posted in Uncategorized on June 22, 2014 by porphyrius

წერილი პირველი

*პირველად გამოვიდა ყოველკვირეულ გაზეთში „მერიდიანი 44“  (17 – 24 იანვარი, 2001, N 2). გაზეთში მუქშრიფტიანი ადგილები რედაქციისეულია. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია.    Continue reading

ქურდული კონტრკულტურის შესახებ – 2

Posted in Uncategorized with tags on June 21, 2014 by porphyrius

წერილი მეორე
*პირველად გამოქვეყნდა ყოველკვირეულ გაზეთში „მერიდიანი 44“ (24 -31 იანვარი, 2001, N 3). მუქშრიფტიანი სტრიქონები რედაქციისეულია. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია. Continue reading

შავი სამყაროს არისტოკრატია

Posted in Uncategorized with tags on June 20, 2014 by porphyrius

*პირველად გამოქვეყნდა ყოველკვირეულ გაზეთში „7 დღე“ (2 – 8 თებერვალი, 1996, N 5) რედაქციისეული ცვლილებებით.  ეს არის გადამუშავებული ტექსტი. Continue reading

რამკიანი ქურდების კორპორაცია

Posted in რამკიანი ქურდების კორპორაცია on June 16, 2014 by porphyrius

*ეს ორნაწილიანი წერილი შეცვლილი და შემცირებული სახით პირველად გამოვიდა ყოველკვირეულ გაზეთში „7 დღე“  (6-11 იანვარი, 1996, N 1) სათაურით „კანონიერი ქურდების კორპორაცია“. წერილს ახლა ვაქვეყნებ სრული სახით. მეორე ნაწილი გავიდა ჩემივე სათაურით – შავი სამყაროს არისტოკრატია. თავიდანვე უნდა ვთქვა, რომ ქურდული ლექსიკის სიტყვებს ვწერ ბრჭყალების გარეშე.  წერილებს იმ დროს დიდი მოწონება ჰქონდა. შემდგომ წლებში ქურდების საკითხზე გამოვაქვეყნე წერილების ციკლი. ყველა მათგანს ახლა დავდებ ბლოგში.
Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 111 other followers