რა არის არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკა?

Posted in რა არის არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკა? with tags on May 21, 2016 by porphyrius

*პირველად სრული სახით გამოქვეყნდა ჟურნალში „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები“ (N 4 (196), 2016), (www.aaf.ge).
საკვანძო სიტყვები: კეინსიანელობა, მონეტარიზმი, ნეოქარტალიზმი, რეცესია, ფედრეზერვი, QE, LSAP, CE, MBS, NIRP, ZIRP, FG. სტატიის მოცულობა – 10 გვერდი.
ბოლო დროს დასავლურ ეკონომიკურ ანალიტიკაში ძალზე აქტუალური გახდა არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკის (unconventional monetary policy ან non-traditional monetary policy) თემა. ამ საკითხს ეხება მრავალი ცნობილი ეკონომისტი (მ. ობსტფელდი, ნ. რუბინი, ჯ. სტიგლიცი, მ. დრაგი და სხვ.). ნურიელ რუბინიმ მართებულად აღნიშნა 2015 წლის თებერვალში, რომ არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკა მსოფლიო ეკონომიკის ძირითადი თავისებურება იქნება უახლოეს წლებში. Continue reading

მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივები 2016 წლისათვის

Posted in მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივები 2016 წლისათვის on April 20, 2016 by porphyrius

ბოლო დროს დასავლეთში ბევრი იწერება ახალ ეკონომიკურ პარადიგმაზე, არსებული ეკონომიკური სისტემის ძირეულ ტრანსფორმაციასა და გლობალური რეცესიის ხელახლა განმეორების შესაძლებლობაზე. ცხადია, გაჩნდა ბევრი ერთმანეთის საწინააღმდეგო პროგნოსტიკული მოდელი. ერთი კი ცხადია, რომ დასავლეთში მატულობს კრიტიციზმი, რევიზიონიზმი და ეჭვქვეშ დგება აქამდე შეუვალი ეკონომიკური ჭეშმარიტებანი და laissez-faire-ს (თავისუფალი ბაზარი) პოსტულატები. Continue reading

ნაირა გელაშვილის სიყალბეთა გამო

Posted in ნაირა გელაშვილის სიყალბეთა გამო, Uncategorized with tags on March 29, 2016 by porphyrius

 

აღარ შემრჩა მოთმინება ნაირა გელაშვილის თავგასულობისა და სიცრუის შემხედვარეს. შემაღონა მისმა ქედმაღლობამ, მენტორობამ და სექსიზმმა. ნარცისიზმით სნეული ქალი, ტელევიზიის მსახიობი ერისქალად აჩვენებს თავს ეროვნული მოძრაობის დროიდან და ვერ გრძნობს იმას, რომ სასაცილო გამხდარა. Continue reading

Unus mundus

Posted in Космополитизм, нация и империя on March 21, 2016 by porphyrius

Космополитизм, нация и империя

Часть первая

К памяти философа императора, Марка Аврелия

Введение

Аннотация: Unus mundus (единый мир) – работа об империях. Она состоит из трёх частей (1.Введение; 2. Unilateral American Imperium;  3. Космополитизм и этноцентризм). В обращение вводится тщательно скрываемая в грузинских научных кругах новейшая американская неоконовская литература, оправдывающая американскую империю.  Разъясняется то, что США с самого начала создавались как мировая империя. Даётся критика шаблонных либеральных установок.

В введении рассматривается возникновение идеи империи с древнейших времён. Даётся новое толкование библейской вести о Вавилонской башне. Объясняется то, что стремление к империи это инвариантный процесс  и все государства, достигшие мощи, пытались создать универсальную человеческую общность. Приводятся те высказывания иудейских пророков, где говорится о грядущей империи Господа Саваофа. Работа Unus mundus впервые была опубликована на грузинском языке в 2011 году в журнале «Кадмос». Полная версия текста была помещена на сайте Института Евразии в Грузии www.geurasia.org/geo/1339/imperiis-ideis-ganxilvistvis.html   Continue reading

საყვედური ზურაბ კიკნაძეს

Posted in საყვედური ზურაბ კიკნაძეს on February 19, 2016 by porphyrius

ბატონო ზურაბ, ვართ კოლეგები და გადამეტებული არ იქნება იმის თქმა, რომ ვართ მეგობრებიც. თამაზ ჩხენკელმა დაგვამეგობრა. დიდად გაწბილებული და ნაწყენი ვარ თქვენგან და აქ გეტყვით ამაზე. ადრე შეგეკითხეთ, რა აზრისა იყავით თერიონის ვარდზე და გთხოვეთ გამოხმაურებოდით მას. საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ მეილზე გამომიგზავნეთ შეცდომებით სავსე, ძალზე დაუდევრად დაწერილი გამოხმაურება. ძალიან გამიკვირდა. ეს გამოხმაურება მე ჩავასწორე და მეილით გამოგიგზავნეთ, რომ გენახათ. აღარაფერი გითქვამთ და ეს შესწორებული თქვენეული გამოხმაურება დავდე ჩემს ბლოგში 2013 წლის იანვრის მიწურულს. Continue reading

კვლავ მერაბ მამარდაშვილზე

Posted in კვლავ მერაბ მამარდაშვილზე on November 29, 2015 by porphyrius

წერილი მეორე

            ჩემ ბლოგებში დადებული პირველი წერილი  მამარდაშვილზე  რამდენიმე მკითხველმა გააზიარა საკუთარ ფეისბუკში. იყო უამრავი კომენტარი, მაგრამ ერთი გულთამყოფელი სიტყვა არ თქმულა იმაზე, თუ რამდენად სწორი არის მამარდაშვილის მიერ გამოთქმული აზრი ჭეშმარიტების სამშობლოზე აღმატებულების გამო. კომენტარები არ შეხებია იმ ძირითად საკითხს, რაც ამ წერილში იყო განხილული. აშკარად ჩანდა ჯიბრიანობა, შური, უმეცართა ავტოფილია, ჩვეული ქართული ჩიტირეკიობა. არავის უხსენებია ამ ტექსტის ავტორი.  ერთს არ უთქვამს, რომ ამ წერილმა რაღაც საკითხს შუქი მოჰფინა და დაადგინა აქამდე სადავო რამ, რომელიც უნდა იყოს ამოსავალი ფილოსოფიურ მსჯელობაში.  ფილოსოფიური განსჯა ეთნიკურ კუთვნილებაზე მაღლა დგას და ამით იძენს ის საზრისს ადამიანთათვის. ეს წერილი მამარდაშვილზე  ევრისტიკული ტექსტია და მას ქართულ ფილოსოფიაში შემეცნებითი ღირებულება გააჩნია. ესაა ნიმუში, თუ როგორი უნდა იყოს მსჯელობა მამარდაშვილზე. წერილის დიდი ხინჯი კი არის ზვიადის დაცვა ჩემს მიერ და ამაზე ქვემოთ ვიტყვი. Continue reading

მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი და დოლარის მომავალი

Posted in მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი on November 21, 2015 by porphyrius

*პორველად გამოქვეყნდა ჟურნალში “აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები” (N 10, 2015) (www.aaf.ge)  შემცირებული სახით. წინამდებარე ტექსტი სრულია.

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) (მისი წევრია 189 ქვეყანა)  მმართველმა დირექტორმა, კრისტინ ლაგარდმა მიმდინარე წლის სექტემბრის მიწურულს აღნიშნა, რომ მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ადრე გამოთქმული პროგნოზი – 2015 წელს 3,3 %-ით და 2016 წელს 3,8 %-ით ზრდა არაა სარწმუნო. ეს ადრე გამოთქმული პროგნოზი  ეკუთვნოდა სავალუტო ფონდის მთავარ ეკონომისტს, ოლივიე ჟან ბლანშარს (Olivier Jean Blanchard)  IMF-ის ძირითადი პროგნოზების ბიულეტენში (2015 წლის 9 ივლ.), (www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/ ).  Continue reading

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 827 other followers