რატომ არ არის საქართველოში ფილოსოფია?

Posted in რატომ არ არის საქართველოში ფილოსოფია? on September 24, 2016 by porphyrius

გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჰუმანიტარული სპეკულაციები ათეიზმის და ლენინური იდეოლოგიის გამო ჰბადებდა ილუზიას, რომ საქართველოში იყო ფილოსოფია და ფილოსოფიური აზროვნება.  ვერბალური არტისტობანი იმის გამო, რომ არ გამოდიოდა ბიბლია, არ იყო დასავლელ მეტაფიზიკოსთა ნაშრომები,  ქმნიდა მოჩვენებითობას, რომ გაზეთებში მოკაიკაცე  ქართველი ფილოსოფოსნი რაღაცის შემძლენი იყვნენ და ქვეყნის ინტელექტუალურ ელიტას შეადგენდნენ. წლები გავიდა ხელმოცარულობაში, დამდაბლებასა და ღობე-ყორეს მოდებაში. საქართველოში არაა ფილოსოფია. ვერაფერი გამოსაჩენი და მოსახსოვარი ვერ იშვა. ქართული სული საუკეთესო ვლენით ვერ გამოვლინდა ფილოსოფიაში.  პიტალო და ხენეში გარემოა ქართულ ფილოსოფიაში. ვერაფერი დაითესება. თუ რაიმეს დასთეს დიდი წვალებით, არა  ამოვა რა. ქართული სიშლეგე მოაშთობს მოცნების ყოველ მარცვალს. აზრი არსად ხარობს. არის მხოლოდ ინტელექტუალური იმიტაციები, პოლიტიკური ადაპტაცია და იდეოლოგიად ნაქცევი ფილოსოფია. არიან მხოლოდ თვითინსცენირებაში დაბერებული კაცები და ქალები. ეს ქვეყანაა, სადაც უკვე მესამე ათწლედია იწერება ჩანჩურობის ეპოსი, თავში ჩარტყმულობის მეტაფიზიკა და მუდმივი მარცხიანობის ონტოლოგია. როგორ კაპასობდნენ ქართველი ფილოსოფოსნი საბჭოთა ათეიზმის გამო. ამათთან იარეს და იარეს ჟურნალისტებმა ინტერვიუების ჩასაწერად. რა ამბავი იყო! ფრაზების სროლა და ბიბლიაზე მითითებანი!  ქართულ ფილოსოფიაში აქამდე არ გამოთქმულა დროის შესაფერი სიტყვა. თითქმის სამი ათწლეული გავიდა და ქართული ფილოსოფია ლიბერალიზმის აპოლოგიის მეტი არაფერი ყოფილა. ფილოსოფია დამდაბლდა იდეოლოგიამდე, მთავრობის კარისკაცობამდე.  ეს ხომ არ იყო ისევ ბოლშევიკური ტოტალიტარიზმის ბრალი? Continue reading

რუსეთი პუტინის შემდეგ

Posted in რუსეთი პუტინის შემდეგ on September 21, 2016 by porphyrius

ანოტაცია: ესაა ჩემი რუსული სტატიის თარგმანი. პირველად გამოქვეყნდა ევრაზიული გაზეთის  «Завтра»-ს (რედ. – ალ. პროხანოვი) ბლოგში 2016 წლის 14 სექტემბერს. ტექსტი დევს ასევე ჩემს ბლოგში. სტატიაში გაკრიტიკებულია რუსული ევრაზიელობა და რუსეთის პოლიტიკური ელიტა. ბლოგის მკითხველთა თხოვნით ტექსტი ქართულადაც  გადავთარგმნე. Continue reading

Александру Дугину

Posted in Александру Дугину on September 15, 2016 by porphyrius

ჩემი ეს წერილი ალ. დუგინისადმი დათარიღებულია 2013 წლის 19 იანვრით. მეგობარმა მირჩია მისი ბლოგში გამოქვეყნება. დუგინთან მეილში მქონდა მიმოწერა რამდენიმე წლის წინ. ვსაუბრობდით ევრაზიულ პოლიტიკაზე, ფილოსოფიასა და ლიტერატურაზე. მერე დიდი დავა მოგვივიდა და მიმოწერაც შეწყდა. ამ წერილში არის საკითხები, რომელიც არასოდეს დასმულა ქართულ მეცნიერებაში. სხვა წერილები წავშალე, რადგან ამის დამნახავი და გამგები საქართველოში არვინ მეგულებოდა. განვიხილავდით რენე გენონისა და იულიუს ევოლას ეზოთერიკას, ჰაიდეგერის ონტოლოგიას, ნაცისტურ ოკულტიზმს (კარლ მარია ვილიგუტი, ოტო რანი, ვოლფრამ ზივერსი), ევრაზიელობის იდეური საფუძვლები და ა.შ.
იმედი მაქვს, რომ ამ წერილის თემატიკას გაიგებს რამდენიმე მკითხველი მაინც ჩემს ბლოგში.

Добрый вечер Александр Гельевич. Вот ещё моё мнение – Россия должна сосредоточиваться на восточной политике – Арабский мир, Иран, Индия и Китай. Вот это брожение на арабском востоке будет долго продолжаться. Да не будет никогда в исламском мире этой демократии. Чтоб московских стратегов не ввело в заблуждение выражение ” арабская весна”. Оно укрывает от нас суть происходящего.  Талибы удесятерят свой идейный и военный натиск после вывода западной армии из Афганистана на Среднюю Азию, Азербайджан, на исламское население Грузии, России.  Они создали глобальную сеть, имеющую высокую пассионарность. Россия должна быть наготове уже сегодня и она должна встретить Восток во всеоружие.  Надо работать на пределе возможностей, чтоб замирить северокавказских экстремистов. Нужно предельно ограничить проникновение и обоснование в РФ  больших групп из восточных стран (Бангладеш и проч.). И так по горло хватает своего недоброкачественного человеческого материала! Чайнатауны Москве не нужны. Но публично об этом не говорить! Continue reading

        Россия после Путина

Posted in Россия после Путина on September 14, 2016 by porphyrius

С самого начала скажу, что в этой короткой статье будет изложена строгая критика евразийства. Разговор будет весьма нелицеприятным и горьким. Оглавление этой статьи не должно ввести в заблуждение читателя. Читатель не должен полагать, что статья написана каким-то притаившимся и подкарауливавшим либералом, кой со злорадством и ухмылками дожидается ухода Путина и развала РФ.   Continue reading

 მეგრელთა შესახებ

Posted in მეგრელთა შესახებ on July 30, 2016 by porphyrius

*ეს წერილი შემცირებული სახით პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „მერიდიანი 44“  (30 ოქტ. – 1 ნოემბ., 2000 წ.). წინამდებარე ტექსტი შესწორებული და სრულია.

    მეგრელთა საკითხმა წინ წამოიწია სამოქალაქო ომის დროიდან. ქართველთა საზოგადოება მუდამ საკუთარი შეცდომების მძიმე შედეგებს აწყდება. ამ შედეგების მიხედვით საკითხზე მსჯელობა ძალზე ნეგატიურ ხასიათს იძენს და საკითხს მიეწერება ის თვისებები, რომელიც მას სინამდვილეში არა აქვს. Continue reading

მიწის იდეა

Posted in იწის იდეა on July 2, 2016 by porphyrius

წინასიტყვაობა:  2000 წელს გამოქვეყნებული ორნაწილიანი  წერილი – მიწის იდეა – საქართველოს საგარეო ორიენტაციას ეხება. წარვადგენ ამ პუბლიკაციის ნაწყვეტს პირველი წერილიდან და მეორე წერილს თავდაპირველი სახით და სრულად. პირველად გამოქვეყნდა ყოველკვირეულ გაზეთში „მერიდიანი 44“ (20 – 27 დეკ., 27 დეკ., 2000, N 130, 131). გამუქებული სტრიქონები რედაქციამ გამოჰყო. Continue reading

კავკასიის გეოპოლიტიკის საკითხისათვის

Posted in კავკასიის გეოპოლიტიკის საკითხისათვის on June 27, 2016 by porphyrius

წინასიტყვაობა: 1999 წელს გამოსული ეს ნარკვევი საქართველოს საგარეო პოლიტიკასა და ქვეყნის გეოპოლიტიკურ ორიენტაციას ეხება. პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „ახალი 7 დღე“ (17 – 23 დეკ., 1999).  წინამდებარე ტექსტს შემოკლებული სახით წარვადგენ. ვფიქრობ, რომ მაშინ თქმულს არ დაუკარგავს მნიშვნელობა. ამ ნარკვევში არის ანტიციპაციური ნამსჯელი. ათწლეულების მანძილზე საქართველო ერთ მანკიერ წრეზე დაჩანჩალებს და ერთ ილუზიას არის გამოკიდებული, რომელსაც ასულდგმულებენ ქართველი მედასავლეთენი. დასავლეთი არასოდეს ყოფილა და არც იქნება საქართველოს მოკავშირე! დასავლეთი მხოლოდ იმას შეეცდება, რომ საქართველო გამოიყენოს რუსეთის წინააღმდეგ. ლიტონი სიტყვა გამოდგა წლობით იმის მტკიცება, რომ დასავლეთი რუსეთის დემოკრატიზებას ცდილობდა. დასავლეთი იყო და არის რუსეთის მტერი! სწორედ ესაა გეოპოლიტიკური ანტაგონიზმი, რის განმარტებასაც ოპონენტი პაატა ზაქარეიშვილი ჩემგან ითხოვს. მან ჩემთან საპოლემიკოდ დაწერა გამოხმაურება სათაურით: „გლობალური საკითხების კვლევის პრეტენზია ვიწრო თვალსაწიერიდან“.  ზაქარეიშვილი საგულდაგულოდ ფარავს სინამდვილეს, მაგრამ შუბი ხალთაში არ დაიმალება! ზაქარეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ ლიბერალ-კაპიტალისტური ურთიერთობები იყო ძველ საქართველოში. სად იყო? რა იყო? ზაქარეიშვილი წერს, რომ საქართველოში არ ყოფილა ბატონყმობა, არამედ იყო პატრონყმობა. სწორედ ქართულ ბატონყმობას  გაექცა ასიათასობით ქართველი და ქვეყნიდან გადაიკარგა.  პატრონყმობა რომც ყოფილიყო საქართველოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ლიბერალ-კაპიტალიზმი იყო მეფეების დროს. ზაქარეიშვილი წერს, რომ „საქართველოში არ არსებობდა ჩატეხილი ხიდი, ის რუსეთმა შემოგვიგდო“. საქართველოში რომ არსებოდა კლასთაშორისი გაუცხოება, ამაზე წერდა ილია ჭავჭავაძე. რუსეთმა რა შემოგვიგდო? რა მსჯელობაა? ზაქარეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ „საქართველოში არ არსებობდა მამათა და შვილთა ბრძოლა, ეს იყო ერის გამთლიანების პროცესი“. აბა ვის ედავებოდა თერგდალეულთა დასი, თუ არა მამათა თაობას? მოიცა, საქართველოში არსებობდა ლიბერალ-კაპიტალიზმი და რუსეთი აშთობდა მას? რა ერის გამთლიანების პროცესი იყო? ქართველი მებატონეები და მეფეები იყვნენ ლიბერალ-კაპიტალისტები?  ლუთერს ან კალვინს მისდევდა რომელიმე? არ იცის ზაქარეიშვილმა ლიბერალ-კაპიტალიზმის ისტორია და მას ლიბერალიზმი თავისუფალი ბაზრის  აპოლოგია ჰგონია. ლიბერალ-კაპიტალიზმის დროს არსებობს მხოლოდ სოციალური ატომიზმი და კონსიუმერიზმი. ესაა მისი იდეალი და არა სახალხო, ზეკლასობრივი ერთობა. ამასაც ვკითხავ ზაქარეიშვილს: განა ისლამური ექტრემიზმის გამარჯვება ჩრდილო კავკასიაში ლიბერალიზმს დაამკვიდრებდა კავკასიის მთიელთა შორის? რატომ ტყუოდნენ ექსპერტები წლების განმავლობაში, როდესაც აშუქებდნენ რუსეთ-ჩეჩნეთის მეორე ომს? რატომ გესლავდნენ ისინი რუსეთს? ღმერთმა არ ქნას, რომ ისლამურმა რადიკალიზმმა გაიმარჯვოს კავკასიაში! საქართველოს ლეკიანობაზე უარესი დრო დაუდგება! ვინმეს კიდევ  ჰგონია, რომ აქ NATO მოვა და საქართველოს დაიცავს მუსლიმი ექტრემისტებისაგან?

მედასავლეთე ექსპერტები ყოველთვის მალავდნენ იმ ფაქტს, რომ დასავლეთი იყო მტერი რუსეთისათვის. მათ ეს შენიღბეს გაწელილი ლაპარაკით აფხაზეთის ომზე. არ თქვეს, რომ ეს იყო აფხაზ-ქართველთა ომი და მხოლოდ ამის შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ომი. საქართველოს ამ ომში დასავლეთის სამხედრო დახმარების იმედი ჰქონდა. ასევე იმედოვნებდა საქართველო 2008 წლის აგვისტოში დასავლეთის სამხედრო დახმარებას, როცა მან ატეხა ომი ცხინვალში. მედასავლეთეობის ილუზიამ საქართველო აქცია სათამაშოდ ამერიკის ხელში. საქართველომ სამუდამოდ დაკარგა სოხუმი და ცხინვალი და თავის მოტყუებაა ამდენი ლაპარაკი, რომ დასავლეთი და NATO საქართველოს დაუბრუნებს დაკარგულ მიწებს.

ზაქარეიშვილი ხომ არის ექსპერტი და თქვას მან ერთხელ მაინც რაღაც ლიბერალიზმის კრიზისზე. თქვას რაღაც იმაზე, რომ დასავლეთის მიერ მოწყობილი ლიბერტარიანული ექსპერიმენტი ჩაიფუშა საქართველოში. მთელი ცხოვრება აპოლოგია და თავის კანტური გაგონილა? მთელი ცხოვრება პოლიტკორექტულობას ამოფარება და ფრაზიორობა გაგონილა?

25 ივნ., 2016 წ.

Continue reading