Laissez-faire capitalism-ის დასასრულისათვის

Posted in Laissez-faire on December 30, 2014 by porphyrius

თავი  II

ამ ნაშრომის პირველი თავის გამოქვეყნებიდან (სექტემბერი, 2012 წ.) ორ წელზე ცოტა მეტი გავიდა. მკითხველი მას საკმაოდ ჰყავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნონკონფორმისტულ ანალიტიკურ ნაშრომს უდავოდ დიდი სამეცნიერო და ფილოსოფიური ღირებულება გააჩნია, აქამდე ვერსად მოვისმინე მასზე თუნდაც ერთი გამოხმაურება ჩემი ყოფილი ეკონომისტი ლექტორების ან ფილოსოფოსი კოლეგების მხრიდან.  Laissez-faire-ს პირველი თავი ჩემი ბლოგიდან სამ ნაწილად გადაბეჭდა ჟურნალმა „საისტორიო ვერტიკალები“ (2013 – N27; 2013 – N 28; 2014- N29), (www.saistoriovertikalebi.ge).   ნაშრომის ის ნაწილი, რომელიც ეხებოდა საკრედიტო დეფოლტურ სვოპებს, დაიბეჭდა ჟურნალში „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები“ (N 8 (164) 2013), (www.aaf.ge).  ახლა ვაქვეყნებ ამ ნაშრომის მეორე თავს. როგორც პირველი, ასევე მეორე თავი მხოლოდ ეკონომიკური ანალიტიკა არაა. ეს პოლიტიკური ტექსტია, რომელიც აკრიტიკებს ნეოლიბერალიზმსა და საბაზრო ფუნდამენტალიზმს. ნეოლიბერალიზმი ეკონომიკური მოძღვრებიდან, ბაზრის თავისუფალი ცხოვრების იდეიდან გადაიქცა ახალ ტოტალურ იდეოლოგიად, რეპრესიულ პანიდეად. ამიტომ სადღეისო ეკონომიკური ანალიზი თავისთავად იქცევა სისტემის პოლიტიკურ კრიტიკად. ნეოლიბერალური სისტემის კრიტიკა არ ნიშნავს მარქსისტულ რეციდივს. ნეობოლშევიზმსა და მარქსიზმ-ლენინიზმის რეანიმაციაზე არტისტულ-ფალსიფიკატორული ლაპარაკი გაკოტრებულმა პოსტსაბჭოთა ლიბერალებმა და ასევე მრავალმა მედიასაშუალებამ საფრთხობელად აქციეს. მარქსიზმ-ლენინიზმი აღარასოდეს დაბრუნდება, მაგრამ აქტუალური დარჩება სოციალიზმის იდეები. ახლებურად უნდა მოხდეს სოციალიზმის იდეის თეორეტიზება და მესამე გზა უნდა იქნეს მოძიებული, რომელშიც ლიბერალიზმი თავის ადგილს დაიჭერს. ფრენსის ფუკუიამას იდეა ისტორიის ლიბერალურ დასასრულზე, ნეოლიბერალურ ფინალიზმზე, რომელიც დღეს ისევ გაბატონებულია, მარქსიზმ- ლენინიზმის მსგავს დოგმად არ უნდა იქცეს ჰუმანიტარისტიკაში. კრიტიკა და რეფლექსია მუდმივი უნდა იყოს მაშინაც კი, როცა გამარჯვების პიკზე დგახარ. Continue reading

     აბუ ჯიჰადის იგავი

Posted in იგავი on December 30, 2014 by porphyrius

ღამეთა შორის ჩემმა ძველმა ზმანებამ აღმოშვა ეს იგავი. აღარც ვაპირებდი დაწერას, მაგრამ არ დამეხსნა. ცეცხლის გველად ეგო იგი გულსა შინა და მამწუხრა. მიყიოდა, რომ კალამი ამეღო ხელში და განმეწიგნა ესე ჯავრიანი საფიქრალი იმაზედ, თუ ვითარ ირვალება კაცის ბედისწერა. იმას ვილამიდი, რომ გულშივე მომკვდარიყო ეს ზმანება. ის კი მდაგველ ალად დაეგზო თავსა შორის ჩემსა. იმად ვყოვნიდი მის დაწერას, რომ საზარელია საფიქრად. გულსა მსჭვალად დამედო და ჩემგან ხარკი მოითხოვა. უცნაური რამ ვიძილისშორისე სუფიური წიგნების კითხვისას და ახლა განვასიტყვებ.  მოყვასთა თემს ოდენ ტკბილი ამბები ეთნება და უსვეო სოფელში, სადაცა არს მქანარეობაი ბოროტისა, ის უჭირველად ელტვის სვიანობას. სვიანობა კი მისთვის ნადიმი და დიაცთმადევრობანია. ამიტომ მცირაკთათვის ვი-რაი-წიგნე აბუ ჯიჰადის ამბავი. Continue reading

იკა ქადაგიძის შემოქმედებისათვის

Posted in Uncategorized on November 2, 2014 by porphyrius

 
წიგნები, რომლებზეც ქვემოთ ვისაუბრებ, არის ქართული სულისა და ქართული კერის გადარჩენისათვის ბრძოლა საყოველთაო კონფორმიზმისა და რენეგატობის გარემოში. ვისაც წაუკითხავს იკა ქადაგიძის პროზა, პოეზია და პუბლიცისტიკა, მას მყისვე თვალში ეცემა ქალბატონი ავტორის მისაბაძი მებრძოლი ნაციონალიზმი.
Continue reading

ეროვნული იდეების დამარცხების მიზეზებისათვის

Posted in Uncategorized on September 16, 2014 by porphyrius

*ამ წერილმა თავის დროზე მკითხველთა დიდი ინტერესი გამოიწვია. მისი შინაარსი ეხება ეროვნული იდეებისა და ეროვნული მოძრაობის დამარცხების მიზეზებს. ის დავწერე რედაქტორის თხოვნით, რომელსაც სურდა, რომ 1999 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ანალიტიკური წერილი დამეწერა. კრიტიციზმისა და ნონკონფორმისტული კითხვების გამო, ქართველი დისიდენტების უვიცობის წარმოჩენის გამო, ის გადაკეთებული და შემცირებული სახით მაინც გამოქვეყნდა ყოველკვირეულ გაზეთში „ახალი 7 დღე“ (4-10 ნოემბერი, 1999 წ.).  დისიდენტების კრიტიკა გავაგრძელე ჩემ კრებულში – ფორმაცია და ცივილიზაცია. ნარკვევები (2005 წ.). 15 წელი გავიდა „ახალ 7 დღეში“ ამ წერილის გამოქვეყნებიდან. გადავხედე მას და გუშინ დაწერილს ჰგავს. ისევ იგივე მეორდება დღესაც, რაზეც ამ წერილშია საუბარი. აქ დაყენებული საკითხები ისევ ისე პასუხგაუცემელია ამდენი მარცხიანი წლის გასვლის მიუხედავად. დღეისათვის, 2014 წლის შემოდგომისათვის, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებმა ვერ შექმნეს საკუთარი, ქართული იდეა. ვერ შექმნეს პოლიტიკური დასი. ამდენმა მარცხმა, ამდენმა სირცხვილმა მათ ვერაფერი შეაგნებინა. ისინი დარჩნენ გასული საუკუნის 90-იან წლებში და ისევ იმ დიდად დაძველებულ და უაზროდ ქცეულ არგუმენტაციას იყენებენ, რაც გამოიყენებოდა 90-იანი წლების დამდეგს. წინამდებარე ტექსტი ქვეყნდება სრულად. Continue reading

ფიქრები ლევან ბებურიშვილის წიგნზე

Posted in Uncategorized on July 29, 2014 by porphyrius

     
ახალგაზრდა ავტორის, სალიტერატურო კრიტიკოსის, ლევან ბებურიშვილის ნაშრომი „მწერლობის „მოთვინიერება“ გრძელდება“ (გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2012, 136 გვ.), კრიტიკული აზრის დიდად განმაცხოველებელია იმ გარემოში, სადაც კრიტიკა ძლივს ღიმღამობს. ფილოლოგ ავტორს ხელი მოუკიდია იმ საკითხისათვის, რაზეც ჩვენში ან დუმილს ამჯობინებენ, ან მის ქებას შესდგომიან, ან ყასიდად იმხილებიან. 22 წლის ავტორი, ამჟამად დოქტორანტი, ამ წიგნში წერს საქართველოს წყლულებზე. ლევან ბებურიშვილი კრიტიკის ადიდაში აძვრენს იმას, რასაც ქართველი ლიბერალები თავისუფალი მოაზროვნეების მისაბაძ ინტელექტუალურ მონაპოვრად მიიჩნევენ და რაც სინამდვილეში ქვეყნის სირცხვილია. ამ წიგნში ჩანს ქართული მწერლობის ბედზე დაფიქრებული კრიტიკოსის ნემეზისი (აღშფოთება) იმ უმსგავსობათა გამო, რაც წლების მანძილზე გაფესვდა და ღვარძლად მოედო სამწერლო სარბიელს. Continue reading

            კიდევ ერთხელ ქურდებზე -3.3

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი მესამე

*პირველად გამოვიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (12 – 14 დეკემბ., 2001, N 27).    გაზეთში სტრიქონების გამუქება რედაქციისეულია. წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია. Continue reading

კიდევ ერთხელ ქურდებზე- 3.2

Posted in ქურდებზე on July 8, 2014 by porphyrius

წერილი მეორე

*პირველად გამოვიდა გაზეთში „ახალი მერიდიანი 44“ (5 – 7 დეკემბ., 2001, N 24). წინამდებარე ტექსტი შესწორებულია.

იმდენად დიდი იყო საზოგადოებაზე ქურდული კონტრკულტურის გავლენა, რომ მნიშვნელოვნად მიიჩნეოდა დაუჭერდნენ თუ არა ისინი მხარს ქართული დისიდენტურის ანტისაბჭოურ გამოსვლებს და ეროვნულ მოძრაობას 90-იანი წლების დასაწყისში. ხელისუფლების ოფიციალურ პერიოდულ ორგანოშიც კი აღინიშნა ერთხელ, რომ ქურდები მხარს უჭერდნენ ეროვნულ მოძრაობას. Continue reading

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers