მეუფე ანანიას მონოგრაფიის გამო

Posted in მეუფე ანანიას მონოგრაფიის გამო with tags on July 8, 2015 by porphyrius

მეუფე ანანიამ 2010 წელს გამოსცა საისტორიო შინაარსის წიგნი: მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. „ქართველთა დენაციონალიზაცია XVII – XX საუკუნეებში. საინგილო. აფხაზეთი. ქართლ -კახეთი. მესხეთი. თრიალეთი. შიდა ქართლი“.  526 გვ.,  საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,  2010 წ.  ერთობ გასახარია, რომ მეუფემ ასეთი კრებული გამოსცა. მან თავი მოუყარა ადრინდელ წლებში გამოცემულ თავის ნაშრომებს და ერთ წიგნში მოაქცია მეტად დამაფიქრებელი მასალები, რომელთა შესახებ ბევრმა ახლანდელმა ქართველმა არა უწყის რა. მეუფეს დიდი შრომა გაუწევია და ერთიან მატიანედ აქცია საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში მიმდინარე დექართველიზაციიის საუკუნოვანი პროცესი.  გასახარია ისიც, რომ მაღალი სამღვდელო პირი წერს ისტორიის საკითხებზე და ქართულ მეცნიერებაში წვლილი შეაქვს. ჩვენი მღვდელნი საერო და სამეცნიერო ცხოვრებაში ისევე უნდა იდგნენ, როგორც იეზუიტი და პროტესტანტი მეცნიერი მღვდელნი დგანან საერო ასპარეზზე. მეუფე ანანიას ეს ნაშრომი განგაშისა და გოდების წიგნია. ვაებით წასაკითხია ქართველთა დევნა-შევიწროება ლეკების, ოსების, მთიელი აფხაზების, თურქების, სომხების მიერ. Continue reading

  რას მიმერჩით მე რიტორსა, არ მანებებთ ჩემსას ჩემად?

Posted in Uncategorized with tags on June 28, 2015 by porphyrius

             

როგორ მომპარეს მღვდლებმა თერიონის ვარდი

ამა წლის გაზაფხულზე ჩემი ბლოგის მკითხველმა, სასულიერო სემინარიის ერთმა სტუდენტმა შემატყობინა, რომ სემინარიის სასწავლო პროგრამაში შეუტანიათ ჩემი იიობ ყუცელის ძლევა (თერიონის ვარდის მეოთხე თავი), როგორც  ეგზეგეტიკის ნიმუში.

როდესაც სასულიეროს ლექტორებს დაურიგებიათ  შესასწავლი კონსპექტები, სემინარისტს უთქვამს, რომ აქ მოცემული იობის წიგნის ეგზეგეტიკა სინამდვილეში პორფირეს დაწერილია. მისთვის მიუგიათ, რომ ამაზე ჯგუფმა იმუშავა და ეს მათ დაწერეს. პორფირე რას დაწერდაო იობის წიგნის ეგზეგეტიკას. არა, პორფირე ვერ დაწერდა იიობ ყუცელის ძლევას და სასულიერო სემინარიის ჯგუფი  დაწერდა?  არა, ასეთ ნაშრომს სასულიერო პირნი წერენ?  აგრე რომ იყოს, აქამდე ქართლი ათენად იქმნებოდა. ბარემ ეგ თქვით, რომ მთელი თერიონის ვარდი ბერებმა დაწერეს, ვიეთმა კი ეშმაკის მანქანებით მოგპარათ და თავად პორფირე დაირქვა. Continue reading

             კინოფილმ „მონანიების“ გამო

Posted in მონანიება with tags on May 17, 2015 by porphyrius

ეკრანზე გამოსვლის 30 წლისთავისათვის

ამ წელს შესრულდა თენგიზ აბულაძის ფილმის, „მონანიების“ ეკრანზე გასვლის 30 წლისთავი. ფილმის გამოსვლის თარიღად ხან 1984 წელია აღნიშნული, ხან – 1985 წელი.  მხოლოდ ქართული კინოს ისტორიაში კი არა, არამედ მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორიაში არ მახსენდება ფილმი, რომელსაც ასეთი პოლიტიკური აჟიტაცია გამოეწვიოს, რომელიც ჯერ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი და დისიდენტური მოძრაობის ლეიბლად ქცეულიყოს და შემდეგ ისე საგულდაგულოდ მივიწყებულიყოს,  ვითომც არც არასდროს ეარსებოს. Continue reading

„არა ყოველმან, რომელმან მრქვას მე: უფალო, უფალო!..“

Posted in მონანიება with tags on May 10, 2015 by porphyrius

ფილმ „მონანიების“ ეკრანზე გამოსვლის 15 წლისთავისათვის

*პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „მერიდიანი 44“ (2 – 4 აგვ., 2000 წ.). წინამდებარე წერილი ქვეყნდება ჩემეული თავდაპირველი სახით და ამოკლებული ადგილების აღდგენით.

ცნობილი კინოტრილოგიის  დამასრულებელ ნაწილზე საუბრისას, შეუძლებელია გავექცეთ იმ სიმწვავეს, რომელიც გამოწვეულია კონტრასტული განსხვავებით მონანიების იდეასა და ქართულ სინამდვილეს შორის. საზოგადოებამ ძალზე ადვილად დაივიწყა ის ზნეობრივი და რელიგიური საკითხები, რაზეც ის ასე კატეგორიულად მსჯელობდა უახლოეს წარსულში. Continue reading

ზვიადისტების სიცრუეთა გამო

Posted in ზვიადისტების სიცრუეთა გამო on April 26, 2015 by porphyrius

2014 წლის აპრილში სტივენ ჯონსის წიგნზე კრიტკის დაწერა მთხოვა რედაქტორმა ლეილამ ცომაიამ, მას შემდეგ, რაც ჩემი წერილები მის გაზეთში ქვეყნდებოდა. სტივენ ჯონსის კრიტიკისას მთელი გულით დავიცავი ზვიად გამსახურდია. ჯონსის ჩემეულ კრიტიკას დიდი რეზონანსი ჰქონდა, რაც მე გვიან შევიტყვე სხვებისაგან.  ამ წერილის დაწერა შემდეგ ვინანე, რადგან ზვიადის დაცვის გამო საქვეყნოდ გამლანძღა და ცილი დამწამა კოკო გამსახურდიამ, ხოლო მისმა თანაპარტიელმა ნიკა მაჭუტაძემ ზვიადის ჩემეულ დაცვას უწოდა გიჟის ნაწერი.  კოკო გამსახურდია კი ამაზე სეირობდა. არ მინდოდა ამას დიდი დავიდარაბა მოჰყოლოდა და სხვათა თანდასწრებით ცომაიას ბინაზე, რომელიც ძალიან მთხოვდა მისვლას მის სახლში, ხედავდა და არ ამბობდა, რომ კოკო მაგრად ტყუოდა ჩემთან,  შევურიგდი გამსახურდიასაც და მაჭუტაძესაც. ეს შერიგებაც ვინანე, რადგან ლეილამ მოგვიანოდ მრავალგზის ყვედრება დამიწყო ამის გამო. თავად კოკომ კი ისევ ისე უკმეხი და ღვარძლიანი ლაპარაკი დაიწყო ჩემთან. დავინახე, რომ საქმე მაქვს ყვირილის მოყვარულ, საქმის არმცოდნე ხალხთან, რომელნიც წლობით ატყუებენ ქვეყანას, რომ სწორედ ისინი არიან ჭეშმარიტი ეროვნული ძალა და ზნეობრივი პიროვნებანი. ისინი ლელოს გატანას და იოლას გასვლას სწორედ ასეთი ილეთებით ლამობენ. ლეილა ცომაიამ არც შემდეგ მოისვენა. გამლანძღა და ცილი დამწამა, როგორც ეს მას სჩვევია და შემდეგ გამარჯვებული ერისქალის იერით დაიარებოდა.  ცომაიამ ახლა მე მიწოდა კაგებეს აგენტი. მისთვის ისევ 1991 წელი დგას და სხვა წელი არც არასოდეს დადგება. ამ უტიფარმა დედაკაცმა ბრალი დამდო პოპულარობის ძიებაში, რახან ჩემი ბლოგი მაქვს. ისიც მითხრა, რომ ზვიადზე კეთილი სიტყვის თქმით თურმე სახელი მინდოდა მომეპოვებინა. ის მითვლის ფეისბუკზე ჩემი სტატუსების მოწონებებს. მე არ ვითვლი ამას, ცომაია ითვლის და მერე მყვედრის. რაა აქ დასათვლელი? თურმე გვარგადაკეთებული სომეხი ვარ და ვმალავ აქამდე, ლეილამ კი ეს აღმოაჩინა და ქვეყანას უმალ შეატყობინა. დადის ეს შლეგი ქალი და ჩემზე სიგლახეს ლაპარაკობს. ჩალითაა დახურული ეს ქვეყანა, თორემ ცილისწამებისათვის ცომაია ციხეში ჩასაყუდებია. Continue reading

დიდი ტექნოლოგოსი

Posted in დიდი ტექნოლოგოსი on April 26, 2015 by porphyrius

„მეცნიერების გამარჯვება კი არ არის ჩვენი XIX საუკუნის    განმასხვავებელი ნიშანი, არამედ მეცნიერული მეთოდის გამარჯვება მეცნიერებაზე“.

ფრიდრიხ ნიცშე

*ეს წერილი 15 წლის წინანდელია. პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „მერიდიანი 44“ (11-13 სექტ., N 100, 2000 წ.).  ის ეხება ტექნიკის ფილოსოფიასა და ლიბერალიზმის მომავალს. ვფიქრობ, იგი დღესაც ეხმიანება ამა ჟამის ჭირბოროტობას.  ახლა, 2015 წლის აპრილში, მას ხელახლა ვაქვეყნებ შესწორებული და შევსებული სახით.  Continue reading

სატანაელის ენქირიდიონი

Posted in სატანაელის ენქირიდიონი on March 29, 2015 by porphyrius

ჟამ­თა სვლა­ში სულ უფ­რო მა­ტუ­ლობს ნამ­სჯელ-ნა­წე­რი ან­ტიქ­რის­ტეს მოს­ვლა­ზე. აპო­კა­ლიპ­ტი­კის წინ წა­მო­წე­ვა სი­ნამ­დვი­ლე­ში ლი­ბე­რალ-კა­პი­ტა­ლიზ­მის შე­ფა­რუ­ლი კრი­ტი­კა და რე­ლი­გი­ით შე­ნიღ­ბუ­ლი შუ­რის­ძი­ე­ბის მცდე­ლო­ბა უფ­როა, ვიდ­რე ალალ მეღ­მრთე­თა ნა­ფიქ­რი. სის­ტე­მა არა­ვის დევ­ნის პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ტი­კის გა­მო, მაგ­რამ ვერც სა­ე­რო­ნი და ვერც სამ­ღვდე­ლო­ნი ვერ ბე­და­ვენ კა­პი­ტა­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ სიტ­ყვის გა­მო­გე­ბას. დი­დად გაწ­ბი­ლე­ბუ­ლან კაც­ნი ლი­ბე­რა­ლიზ­მი­სა­გან. არ იცი­ან მათ, თუ რა პო­ლი­ტი­კუ­რი კონ­ტრარ­გუ­მენ­ტე­ბით აღუდ­გნენ წინ ჩაფ­ლა­ვე­ბულ ლი­ბე­რა­ლიზმს და მის სა­ხელ­გა­ტე­ხილ ადეპ­ტებს. ამის გა­მო ან­ტიქ­რის­ტეს მოს­ვლა­ზე გა­ხე­ლე­ბით მსჯე­ლო­ბა გან­წი­რულ უვიც­თათ­ვის არის უკა­ნას­კნე­ლი ხელ­მო­სა­ჭი­დი და სა­ბო­ლო­ოდ გა­ქე­ლი­ლი ადა­მი­ა­ნუ­რი სტა­ტუ­სი­სათ­ვის ყა­სი­დი და ლაჩ­რუ­ლი ბრძო­ლა. ან­ტიქ­რის­ტე­ღა დარ­ჩა სა­ლა­პა­რა­კო. ამით­ღა ახე­ლე­ბენ მღვდელ­ნი რო­გორ არ მო­ღო­რე­ბულ მრევლს. Continue reading

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers