მეგრელთა შესახებ

Posted in მეგრელთა შესახებ on July 30, 2016 by porphyrius

*ეს წერილი შემცირებული სახით პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „მერიდიანი 44“  (30 ოქტ. – 1 ნოემბ., 2000 წ.). წინამდებარე ტექსტი შესწორებული და სრულია.

    მეგრელთა საკითხმა წინ წამოიწია სამოქალაქო ომის დროიდან. ქართველთა საზოგადოება მუდამ საკუთარი შეცდომების მძიმე შედეგებს აწყდება. ამ შედეგების მიხედვით საკითხზე მსჯელობა ძალზე ნეგატიურ ხასიათს იძენს და საკითხს მიეწერება ის თვისებები, რომელიც მას სინამდვილეში არა აქვს. Continue reading

მიწის იდეა

Posted in იწის იდეა on July 2, 2016 by porphyrius

წინასიტყვაობა:  2000 წელს გამოქვეყნებული ორნაწილიანი  წერილი – მიწის იდეა – საქართველოს საგარეო ორიენტაციას ეხება. წარვადგენ ამ პუბლიკაციის ნაწყვეტს პირველი წერილიდან და მეორე წერილს თავდაპირველი სახით და სრულად. პირველად გამოქვეყნდა ყოველკვირეულ გაზეთში „მერიდიანი 44“ (20 – 27 დეკ., 27 დეკ., 2000, N 130, 131). გამუქებული სტრიქონები რედაქციამ გამოჰყო. Continue reading

კავკასიის გეოპოლიტიკის საკითხისათვის

Posted in კავკასიის გეოპოლიტიკის საკითხისათვის on June 27, 2016 by porphyrius

წინასიტყვაობა: 1999 წელს გამოსული ეს ნარკვევი საქართველოს საგარეო პოლიტიკასა და ქვეყნის გეოპოლიტიკურ ორიენტაციას ეხება. პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „ახალი 7 დღე“ (17 – 23 დეკ., 1999).  წინამდებარე ტექსტს შემოკლებული სახით წარვადგენ. ვფიქრობ, რომ მაშინ თქმულს არ დაუკარგავს მნიშვნელობა. ამ ნარკვევში არის ანტიციპაციური ნამსჯელი. ათწლეულების მანძილზე საქართველო ერთ მანკიერ წრეზე დაჩანჩალებს და ერთ ილუზიას არის გამოკიდებული, რომელსაც ასულდგმულებენ ქართველი მედასავლეთენი. დასავლეთი არასოდეს ყოფილა და არც იქნება საქართველოს მოკავშირე! დასავლეთი მხოლოდ იმას შეეცდება, რომ საქართველო გამოიყენოს რუსეთის წინააღმდეგ. ლიტონი სიტყვა გამოდგა წლობით იმის მტკიცება, რომ დასავლეთი რუსეთის დემოკრატიზებას ცდილობდა. დასავლეთი იყო და არის რუსეთის მტერი! სწორედ ესაა გეოპოლიტიკური ანტაგონიზმი, რის განმარტებასაც ოპონენტი პაატა ზაქარეიშვილი ჩემგან ითხოვს. მან ჩემთან საპოლემიკოდ დაწერა გამოხმაურება სათაურით: „გლობალური საკითხების კვლევის პრეტენზია ვიწრო თვალსაწიერიდან“.  ზაქარეიშვილი საგულდაგულოდ ფარავს სინამდვილეს, მაგრამ შუბი ხალთაში არ დაიმალება! ზაქარეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ ლიბერალ-კაპიტალისტური ურთიერთობები იყო ძველ საქართველოში. სად იყო? რა იყო? ზაქარეიშვილი წერს, რომ საქართველოში არ ყოფილა ბატონყმობა, არამედ იყო პატრონყმობა. სწორედ ქართულ ბატონყმობას  გაექცა ასიათასობით ქართველი და ქვეყნიდან გადაიკარგა.  პატრონყმობა რომც ყოფილიყო საქართველოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ლიბერალ-კაპიტალიზმი იყო მეფეების დროს. ზაქარეიშვილი წერს, რომ „საქართველოში არ არსებობდა ჩატეხილი ხიდი, ის რუსეთმა შემოგვიგდო“. საქართველოში რომ არსებოდა კლასთაშორისი გაუცხოება, ამაზე წერდა ილია ჭავჭავაძე. რუსეთმა რა შემოგვიგდო? რა მსჯელობაა? ზაქარეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ „საქართველოში არ არსებობდა მამათა და შვილთა ბრძოლა, ეს იყო ერის გამთლიანების პროცესი“. აბა ვის ედავებოდა თერგდალეულთა დასი, თუ არა მამათა თაობას? მოიცა, საქართველოში არსებობდა ლიბერალ-კაპიტალიზმი და რუსეთი აშთობდა მას? რა ერის გამთლიანების პროცესი იყო? ქართველი მებატონეები და მეფეები იყვნენ ლიბერალ-კაპიტალისტები?  ლუთერს ან კალვინს მისდევდა რომელიმე? არ იცის ზაქარეიშვილმა ლიბერალ-კაპიტალიზმის ისტორია და მას ლიბერალიზმი თავისუფალი ბაზრის  აპოლოგია ჰგონია. ლიბერალ-კაპიტალიზმის დროს არსებობს მხოლოდ სოციალური ატომიზმი და კონსიუმერიზმი. ესაა მისი იდეალი და არა სახალხო, ზეკლასობრივი ერთობა. ამასაც ვკითხავ ზაქარეიშვილს: განა ისლამური ექტრემიზმის გამარჯვება ჩრდილო კავკასიაში ლიბერალიზმს დაამკვიდრებდა კავკასიის მთიელთა შორის? რატომ ტყუოდნენ ექსპერტები წლების განმავლობაში, როდესაც აშუქებდნენ რუსეთ-ჩეჩნეთის მეორე ომს? რატომ გესლავდნენ ისინი რუსეთს? ღმერთმა არ ქნას, რომ ისლამურმა რადიკალიზმმა გაიმარჯვოს კავკასიაში! საქართველოს ლეკიანობაზე უარესი დრო დაუდგება! ვინმეს კიდევ  ჰგონია, რომ აქ NATO მოვა და საქართველოს დაიცავს მუსლიმი ექტრემისტებისაგან?

მედასავლეთე ექსპერტები ყოველთვის მალავდნენ იმ ფაქტს, რომ დასავლეთი იყო მტერი რუსეთისათვის. მათ ეს შენიღბეს გაწელილი ლაპარაკით აფხაზეთის ომზე. არ თქვეს, რომ ეს იყო აფხაზ-ქართველთა ომი და მხოლოდ ამის შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ომი. საქართველოს ამ ომში დასავლეთის სამხედრო დახმარების იმედი ჰქონდა. ასევე იმედოვნებდა საქართველო 2008 წლის აგვისტოში დასავლეთის სამხედრო დახმარებას, როცა მან ატეხა ომი ცხინვალში. მედასავლეთეობის ილუზიამ საქართველო აქცია სათამაშოდ ამერიკის ხელში. საქართველომ სამუდამოდ დაკარგა სოხუმი და ცხინვალი და თავის მოტყუებაა ამდენი ლაპარაკი, რომ დასავლეთი და NATO საქართველოს დაუბრუნებს დაკარგულ მიწებს.

ზაქარეიშვილი ხომ არის ექსპერტი და თქვას მან ერთხელ მაინც რაღაც ლიბერალიზმის კრიზისზე. თქვას რაღაც იმაზე, რომ დასავლეთის მიერ მოწყობილი ლიბერტარიანული ექსპერიმენტი ჩაიფუშა საქართველოში. მთელი ცხოვრება აპოლოგია და თავის კანტური გაგონილა? მთელი ცხოვრება პოლიტკორექტულობას ამოფარება და ფრაზიორობა გაგონილა?

25 ივნ., 2016 წ.

Continue reading

ზღვიდან ზღვამდე

Posted in ზღვიდან ზღვამდე on June 27, 2016 by porphyrius

საქართველოს გეოპოლიტიკური სიმართლისათვის

წინასიტყვაობა: 1999 წელს გამოქვეყნებული ეს ნარკვევი ეხება საქართველოს მომავალს. ეჭვქვეშ დაყენებულია აზრი საქართველოს ოდინდელ ევროპულობაზე. ნარკვევის ოპონირებისათვის დავით დარჩიაშვილმა (მაშინ გია ნოდიას კავკასიური ინსტიტუტის თანამშრომელმა) დაწერა აროგანტული საცოდაობა სათაურით „გეოპოლიტიკიდან პოლიტიკის გაადამიანურებისაკენ“. დარჩიაშვილი შემდეგ  სოროსის ფონდის ხელმძღვანელი იყო. ის შედიოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიაში. შემდეგ იგი სააკაშვილის პარტიაში გადავიდა და გახდა პარლამენტარი. ეს კიდევ სხვებს დაუწყებს ზნეობის სახელით დანამუსებას. რას ისწავლება და რის გამო ოპონირებს ის ჩემთან, გაუგებარია. მან დაახვავა ლიბერალური კლიშეები და მიიჩნია, რომ აზრი გამოთქვა. მისი წერილის დასასრული დაქირავებული ლიბერალის, საშოვარზე გამოსული ფრაზიორის ჯამბაზობაა. დღეს რომ მას შეეკითხო, – რატომ ვერ გაადამიანურა პოლიტიკა დასავლეთმა? – ის თავს აარიდებს პასუხს. მსოფლიო პოლიტიკა სულ უფრო ბრუტალური ხდება და ამის მოთავე არის სწორედ დარჩიაშვილის, ნოდიას, ზაქარეიშვილის ნაქები ლიბერალური დასავლეთი. რომელიმე ქართველი ლიბერალი გამოვა როდესმე და იტყვის, რომ აი ამაში ვცდებოდი და არასწორად ვმსჯელობდი, ქვეყანას ვატყუებდი საკუთარი კარიერის გულისთვის?  დარჩიაშვილმა უნდა იცოდეს, რომ  ატლანტიზმს არ ესაჭიროება ბრჭყალებში ჩასმა და ირონიზება. ატლანტიზმს არ სჭირდება ისე წარმოჩენა დარჩიაშვილის მიერ, რომ მე ვიგონებ ამას და ის ფიქციური ტერმინია. ატლანტიზმი არის დასავლურ სამეცნიერო ლიტერატურის ძველი ცნება. არც გეოპოლიტიკა არის დარჩიაშვილის საირონიო დისციპლინა. ეს ლიბერალები 90-იანი წლებიდანვე საგანგებოდ მალავდნენ, რომ ამერიკა თავის თავს ყოველთვის მოიაზრებდა მსოფლიო იმპერიად და ის საკუთარ იმპერიულობას სოლიდური გეოპოლიტიკური არგუმენტაციით ასაბუთებდა. დიდი პოლიტიკა იყო და დარჩება იმპერიების ბრძოლად. ამას ვამბობ ჩემს ნარკვევში და ამ სინამდვილეს დარჩიაშვილი ლიბერალური შაბლონების ტრიალით ფარავს. დარჩიაშვილის ნამსჯელის მიხედვით, აგრე გამოდის, რომ დასავლეთი მხოლოდ იმას ცდილობს, რათა ყველგან ლიბერალური ინდივიდუალიზმი დაამკვიდროს და ყოველ ინდივიდს თავისი უნარების რეალიზება შეეძლოს.  ტოტალური პოლიციური კონტროლი, რაზეც დარჩიაშვილი თავისი წერილის ბოლოს ლაპარაკობს, განახორციელდა სწორედ აშშ-ში. ეს კონტროლი მცდარად მიიჩნევა საბჭოთა სისტემის ნაკლად. ქართველ ლიბერალთა დასში ტაბუირებული იყო და არის დასავლური სისტემის რღვევა.

შემცირებული სახით პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „ახალი 7 დღე“  (4 – 11 ივნ., 1999).  წინამდებარე ტექსტი თავდაპირველი სახითაა. წინასიტყვაობის დაწერის თარიღი: 24 ივნისი, 2016 წ.

Continue reading

უსისხლო გზა

Posted in უსისხლო გზა, Uncategorized on June 21, 2016 by porphyrius

რევოლუციური ტერორის მსხვერპლთა მემორიალის ეთიკისათვის

წინასიტყვაობა:  1999 წელს დაწერილი ეს ადრინდელი ნარკვევი ეხება ისტორიოგრაფიის საკითხებს. აქ არის იმ პროვინციული ქართული საისტორიო მეცნიერების კრიტიკა, რომელიც მუდმივად მიდრეკილია თეატრალური შეფასებებისა და ვერბალური ფალსიფიკაციისაკენ. ნარკვევი სადღეისოდაც აქტუალურია. ის დაწერილია მემარცხენეობის პოზიციიდან. ესაა ჩემი პოლემიკა მერაბ მამარდაშვილთან, რომლისთვისაც საბჭოთა რევოლუცია და ბოლშევიზმი ისტორიული დროიდან ამოვარდნა იყო. გაზეთის რედაქციამ ამ ნარკვევის ოპონირებისათვის იმავე ნომერში დაბეჭდა ზაზა ფირალიშვილის პროპაგანდისტული საცოდაობა სათაურით „ჰომო სოვეტიკუსის აჩრდილი“. Continue reading

რა არის არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკა?

Posted in რა არის არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკა? with tags on May 21, 2016 by porphyrius

*პირველად სრული სახით გამოქვეყნდა ჟურნალში „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები“ (N 4 (196), 2016), (www.aaf.ge).
საკვანძო სიტყვები: კეინსიანელობა, მონეტარიზმი, ნეოქარტალიზმი, რეცესია, ფედრეზერვი, QE, LSAP, CE, MBS, NIRP, ZIRP, FG. სტატიის მოცულობა – 10 გვერდი.
ბოლო დროს დასავლურ ეკონომიკურ ანალიტიკაში ძალზე აქტუალური გახდა არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკის (unconventional monetary policy ან non-traditional monetary policy) თემა. ამ საკითხს ეხება მრავალი ცნობილი ეკონომისტი (მ. ობსტფელდი, ნ. რუბინი, ჯ. სტიგლიცი, მ. დრაგი და სხვ.). ნურიელ რუბინიმ მართებულად აღნიშნა 2015 წლის თებერვალში, რომ არატრადიციული მონეტარული პოლიტიკა მსოფლიო ეკონომიკის ძირითადი თავისებურება იქნება უახლოეს წლებში. Continue reading

მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივები 2016 წლისათვის

Posted in მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივები 2016 წლისათვის on April 20, 2016 by porphyrius

ბოლო დროს დასავლეთში ბევრი იწერება ახალ ეკონომიკურ პარადიგმაზე, არსებული ეკონომიკური სისტემის ძირეულ ტრანსფორმაციასა და გლობალური რეცესიის ხელახლა განმეორების შესაძლებლობაზე. ცხადია, გაჩნდა ბევრი ერთმანეთის საწინააღმდეგო პროგნოსტიკული მოდელი. ერთი კი ცხადია, რომ დასავლეთში მატულობს კრიტიციზმი, რევიზიონიზმი და ეჭვქვეშ დგება აქამდე შეუვალი ეკონომიკური ჭეშმარიტებანი და laissez-faire-ს (თავისუფალი ბაზარი) პოსტულატები. Continue reading

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 829 other followers