ზვიადისტების სიცრუეთა გამო

Posted in ზვიადისტების სიცრუეთა გამო on April 26, 2015 by porphyrius

2014 წლის აპრილში სტივენ ჯონსის წიგნზე კრიტკის დაწერა მთხოვა რედაქტორმა ლეილამ ცომაიამ, მას შემდეგ, რაც ჩემი წერილები მის გაზეთში ქვეყნდებოდა. სტივენ ჯონსის კრიტიკისას მთელი გულით დავიცავი ზვიად გამსახურდია. ჯონსის ჩემეულ კრიტიკას დიდი რეზონანსი ჰქონდა, რაც მე გვიან შევიტყვე სხვებისაგან.  ამ წერილის დაწერა შემდეგ ვინანე, რადგან ზვიადის დაცვის გამო საქვეყნოდ გამლანძღა და ცილი დამწამა კოკო გამსახურდიამ, ხოლო მისმა თანაპარტიელმა ნიკა მაჭუტაძემ ზვიადის ჩემეულ დაცვას უწოდა გიჟის ნაწერი.  კოკო გამსახურდია კი ამაზე სეირობდა. არ მინდოდა ამას დიდი დავიდარაბა მოჰყოლოდა და სხვათა თანდასწრებით ცომაიას ბინაზე, რომელიც ძალიან მთხოვდა მისვლას მის სახლში, ხედავდა და არ ამბობდა, რომ კოკო მაგრად ტყუოდა ჩემთან,  შევურიგდი გამსახურდიასაც და მაჭუტაძესაც. ეს შერიგებაც ვინანე, რადგან ლეილამ მოგვიანოდ მრავალგზის ყვედრება დამიწყო ამის გამო. თავად კოკომ კი ისევ ისე უკმეხი და ღვარძლიანი ლაპარაკი დაიწყო ჩემთან. დავინახე, რომ საქმე მაქვს ყვირილის მოყვარულ, საქმის არმცოდნე ხალხთან, რომელნიც წლობით ატყუებენ ქვეყანას, რომ სწორედ ისინი არიან ჭეშმარიტი ეროვნული ძალა და ზნეობრივი პიროვნებანი. ისინი ლელოს გატანას და იოლას გასვლას სწორედ ასეთი ილეთებით ლამობენ. ლეილა ცომაიამ არც შემდეგ მოისვენა. გამლანძღა და ცილი დამწამა, როგორც ეს მას სჩვევია და შემდეგ გამარჯვებული ერისქალის იერით დაიარებოდა.  ცომაიამ ახლა მე მიწოდა კაგებეს აგენტი. მისთვის ისევ 1991 წელი დგას და სხვა წელი არც არასოდეს დადგება. ამ უტიფარმა დედაკაცმა ბრალი დამდო პოპულარობის ძიებაში, რახან ჩემი ბლოგი მაქვს. ისიც მითხრა, რომ ზვიადზე კეთილი სიტყვის თქმით თურმე სახელი მინდოდა მომეპოვებინა. ის მითვლის ფეისბუკზე ჩემი სტატუსების მოწონებებს. მე არ ვითვლი ამას, ცომაია ითვლის და მერე მყვედრის. რაა აქ დასათვლელი? თურმე გვარგადაკეთებული სომეხი ვარ და ვმალავ აქამდე, ლეილამ კი ეს აღმოაჩინა და ქვეყანას უმალ შეატყობინა. დადის ეს შლეგი ქალი და ჩემზე სიგლახეს ლაპარაკობს. ჩალითაა დახურული ეს ქვეყანა, თორემ ცილისწამებისათვის ცომაია ციხეში ჩასაყუდებია. Continue reading

დიდი ტექნოლოგოსი

Posted in დიდი ტექნოლოგოსი on April 26, 2015 by porphyrius

„მეცნიერების გამარჯვება კი არ არის ჩვენი XIX საუკუნის    განმასხვავებელი ნიშანი, არამედ მეცნიერული მეთოდის გამარჯვება მეცნიერებაზე“.

ფრიდრიხ ნიცშე

*ეს წერილი 15 წლის წინანდელია. პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში „მერიდიანი 44“ (11-13 სექტ., N 100, 2000 წ.).  ის ეხება ტექნიკის ფილოსოფიასა და ლიბერალიზმის მომავალს. ვფიქრობ, იგი დღესაც ეხმიანება ამა ჟამის ჭირბოროტობას.  ახლა, 2015 წლის აპრილში, მას ხელახლა ვაქვეყნებ შესწორებული და შევსებული სახით.  Continue reading

სატანაელის ენქირიდიონი

Posted in სატანაელის ენქირიდიონი on March 29, 2015 by porphyrius

ჟამ­თა სვლა­ში სულ უფ­რო მა­ტუ­ლობს ნამ­სჯელ-ნა­წე­რი ან­ტიქ­რის­ტეს მოს­ვლა­ზე. აპო­კა­ლიპ­ტი­კის წინ წა­მო­წე­ვა სი­ნამ­დვი­ლე­ში ლი­ბე­რალ-კა­პი­ტა­ლიზ­მის შე­ფა­რუ­ლი კრი­ტი­კა და რე­ლი­გი­ით შე­ნიღ­ბუ­ლი შუ­რის­ძი­ე­ბის მცდე­ლო­ბა უფ­როა, ვიდ­რე ალალ მეღ­მრთე­თა ნა­ფიქ­რი. სის­ტე­მა არა­ვის დევ­ნის პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ტი­კის გა­მო, მაგ­რამ ვერც სა­ე­რო­ნი და ვერც სამ­ღვდე­ლო­ნი ვერ ბე­და­ვენ კა­პი­ტა­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ სიტ­ყვის გა­მო­გე­ბას. დი­დად გაწ­ბი­ლე­ბუ­ლან კაც­ნი ლი­ბე­რა­ლიზ­მი­სა­გან. არ იცი­ან მათ, თუ რა პო­ლი­ტი­კუ­რი კონ­ტრარ­გუ­მენ­ტე­ბით აღუდ­გნენ წინ ჩაფ­ლა­ვე­ბულ ლი­ბე­რა­ლიზმს და მის სა­ხელ­გა­ტე­ხილ ადეპ­ტებს. ამის გა­მო ან­ტიქ­რის­ტეს მოს­ვლა­ზე გა­ხე­ლე­ბით მსჯე­ლო­ბა გან­წი­რულ უვიც­თათ­ვის არის უკა­ნას­კნე­ლი ხელ­მო­სა­ჭი­დი და სა­ბო­ლო­ოდ გა­ქე­ლი­ლი ადა­მი­ა­ნუ­რი სტა­ტუ­სი­სათ­ვის ყა­სი­დი და ლაჩ­რუ­ლი ბრძო­ლა. ან­ტიქ­რის­ტე­ღა დარ­ჩა სა­ლა­პა­რა­კო. ამით­ღა ახე­ლე­ბენ მღვდელ­ნი რო­გორ არ მო­ღო­რე­ბულ მრევლს. Continue reading

სპექტაკლის საზოგადოება და ბედნიერი ერი

Posted in სპექტაკლის საზოგადოება და ბედნიერი ერი on March 29, 2015 by porphyrius

წერილი პირველი*
ნოემბრის რევოლუცია ბევრმა პოლიტიკოსმა შეაფასა როგორც სპექტაკლი. ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი, მწერალი ელიზბარ ჯაველიძე მიუთითებდა, რომ ნოემბრის რევოლუცია შევარდნაძის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი იყო (ყოველკვირეული გაზეთი `ახალი ეპოქა~ 28 ნოემბერი – 4 დეკემბერი, 2003 წ.). ჩვენთან საუბარში ასეთსავე შეფასებას აკეთებდა ეროვნული მოძრაობის სხვა წარმომადგენელი, მონარქისტი თემურ ჟორჟოლიანი.
აქ გასარკვევია შემდეგი: სპექტაკლის ცნება დამკვიდრებული პუბლიცისტური ჩვეულების გამო იქნა გამოყენებული, თუ ის, ვინც ამას ამბობდა უფრო მეტს გულისხმობდა და ამ ცნების გამოყენებით შევარდნაძის რეჟიმის გარდა კიდევ რაღაცას ამხელდა? ჩვენი აზრით, ეს ცნება უფრო ჩვეულების გამო გამოიყენებოდა და აი, რატომ: ანტიბურჟUაზიული პოლიტიკური რეფლექსია საქართველოში ვერ ჩამოყალიბდა. ეროვნული მოძრაობის დროიდან ხშირად ითქმოდა, რომ რაღაც მოვლენა უნიჭოდ დადგმული სპექტაკლი, ან უბრალოდ – სპექტაკლი იყო. ქართული პოლიტიკის უკიდურესი დაკნინების გამო ასეთი შეფასება იმდენად გავრცელდა და ისეთი მოსახერხებელი გახდა, რომ მას ყველანი იყენებდნენ ყველა შემთხვევაში. ასეთი შეფასებით, გარდა იმისა, რომ ცდილობენ ნეგატივის მაქსიმალიზებასა და ექსტრემიზებას, გულისხმობენ იმას, რომ არაფერი არაა საზოგადოებაში ნამდვილი, ადამიანი კი მხოლოდ მოთამაშე არსებაა. სპექტაკლის ცნება გამოიყენება როგორც უაპელაციო მსჯავრი და სიყალბის გამამჟღავნებელი კრიტერიუმი. Continue reading

Laissez-faire capitalism-ის დასასრულისათვის

Posted in Laissez-faire on December 30, 2014 by porphyrius

თავი  II

ამ ნაშრომის პირველი თავის გამოქვეყნებიდან (სექტემბერი, 2012 წ.) ორ წელზე ცოტა მეტი გავიდა. მკითხველი მას საკმაოდ ჰყავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნონკონფორმისტულ ანალიტიკურ ნაშრომს უდავოდ დიდი სამეცნიერო და ფილოსოფიური ღირებულება გააჩნია, აქამდე ვერსად მოვისმინე მასზე თუნდაც ერთი გამოხმაურება ჩემი ყოფილი ეკონომისტი ლექტორების ან ფილოსოფოსი კოლეგების მხრიდან.  Laissez-faire-ს პირველი თავი ჩემი ბლოგიდან სამ ნაწილად გადაბეჭდა ჟურნალმა „საისტორიო ვერტიკალები“ (2013 – N27; 2013 – N 28; 2014- N29), (www.saistoriovertikalebi.ge).   ნაშრომის ის ნაწილი, რომელიც ეხებოდა საკრედიტო დეფოლტურ სვოპებს, დაიბეჭდა ჟურნალში „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები“ (N 8 (164) 2013), (www.aaf.ge).  ახლა ვაქვეყნებ ამ ნაშრომის მეორე თავს. როგორც პირველი, ასევე მეორე თავი მხოლოდ ეკონომიკური ანალიტიკა არაა. ეს პოლიტიკური ტექსტია, რომელიც აკრიტიკებს ნეოლიბერალიზმსა და საბაზრო ფუნდამენტალიზმს. ნეოლიბერალიზმი ეკონომიკური მოძღვრებიდან, ბაზრის თავისუფალი ცხოვრების იდეიდან გადაიქცა ახალ ტოტალურ იდეოლოგიად, რეპრესიულ პანიდეად. ამიტომ სადღეისო ეკონომიკური ანალიზი თავისთავად იქცევა სისტემის პოლიტიკურ კრიტიკად. ნეოლიბერალური სისტემის კრიტიკა არ ნიშნავს მარქსისტულ რეციდივს. ნეობოლშევიზმსა და მარქსიზმ-ლენინიზმის რეანიმაციაზე არტისტულ-ფალსიფიკატორული ლაპარაკი გაკოტრებულმა პოსტსაბჭოთა ლიბერალებმა და ასევე მრავალმა მედიასაშუალებამ საფრთხობელად აქციეს. მარქსიზმ-ლენინიზმი აღარასოდეს დაბრუნდება, მაგრამ აქტუალური დარჩება სოციალიზმის იდეები. ახლებურად უნდა მოხდეს სოციალიზმის იდეის თეორეტიზება და მესამე გზა უნდა იქნეს მოძიებული, რომელშიც ლიბერალიზმი თავის ადგილს დაიჭერს. ფრენსის ფუკუიამას იდეა ისტორიის ლიბერალურ დასასრულზე, ნეოლიბერალურ ფინალიზმზე, რომელიც დღეს ისევ გაბატონებულია, მარქსიზმ- ლენინიზმის მსგავს დოგმად არ უნდა იქცეს ჰუმანიტარისტიკაში. კრიტიკა და რეფლექსია მუდმივი უნდა იყოს მაშინაც კი, როცა გამარჯვების პიკზე დგახარ. Continue reading

     აბუ ჯიჰადის იგავი

Posted in იგავი on December 30, 2014 by porphyrius

ღამეთა შორის ჩემმა ძველმა ზმანებამ აღმოშვა ეს იგავი. აღარც ვაპირებდი დაწერას, მაგრამ არ დამეხსნა. ცეცხლის გველად ეგო იგი გულსა შინა და მამწუხრა. მიყიოდა, რომ კალამი ამეღო ხელში და განმეწიგნა ესე ჯავრიანი საფიქრალი იმაზედ, თუ ვითარ ირვალება კაცის ბედისწერა. იმას ვილამიდი, რომ გულშივე მომკვდარიყო ეს ზმანება. ის კი მდაგველ ალად დაეგზო თავსა შორის ჩემსა. იმად ვყოვნიდი მის დაწერას, რომ საზარელია საფიქრად. გულსა მსჭვალად დამედო და ჩემგან ხარკი მოითხოვა. უცნაური რამ ვიძილისშორისე სუფიური წიგნების კითხვისას და ახლა განვასიტყვებ.  მოყვასთა თემს ოდენ ტკბილი ამბები ეთნება და უსვეო სოფელში, სადაცა არს მქანარეობაი ბოროტისა, ის უჭირველად ელტვის სვიანობას. სვიანობა კი მისთვის ნადიმი და დიაცთმადევრობანია. ამიტომ მცირაკთათვის ვი-რაი-წიგნე აბუ ჯიჰადის ამბავი. Continue reading

იკა ქადაგიძის შემოქმედებისათვის

Posted in Uncategorized on November 2, 2014 by porphyrius

 
წიგნები, რომლებზეც ქვემოთ ვისაუბრებ, არის ქართული სულისა და ქართული კერის გადარჩენისათვის ბრძოლა საყოველთაო კონფორმიზმისა და რენეგატობის გარემოში. ვისაც წაუკითხავს იკა ქადაგიძის პროზა, პოეზია და პუბლიცისტიკა, მას მყისვე თვალში ეცემა ქალბატონი ავტორის მისაბაძი მებრძოლი ნაციონალიზმი.
Continue reading

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers