Сайт Исраэля Шамира – www.israelshamir.net/rus/

Posted in Uncategorized on January 29, 2016 by porphyrius

კვლავ მერაბ მამარდაშვილზე

Posted in კვლავ მერაბ მამარდაშვილზე on November 29, 2015 by porphyrius

წერილი მეორე

            ჩემ ბლოგებში დადებული პირველი წერილი  მამარდაშვილზე  რამდენიმე მკითხველმა გააზიარა საკუთარ ფეისბუკში. იყო უამრავი კომენტარი, მაგრამ ერთი გულთამყოფელი სიტყვა არ თქმულა იმაზე, თუ რამდენად სწორი არის მამარდაშვილის მიერ გამოთქმული აზრი ჭეშმარიტების სამშობლოზე აღმატებულების გამო. კომენტარები არ შეხებია იმ ძირითად საკითხს, რაც ამ წერილში იყო განხილული. აშკარად ჩანდა ჯიბრიანობა, შური, უმეცართა ავტოფილია, ჩვეული ქართული ჩიტირეკიობა. არავის უხსენებია ამ ტექსტის ავტორი.  ერთს არ უთქვამს, რომ ამ წერილმა რაღაც საკითხს შუქი მოჰფინა და დაადგინა აქამდე სადავო რამ, რომელიც უნდა იყოს ამოსავალი ფილოსოფიურ მსჯელობაში.  ფილოსოფიური განსჯა ეთნიკურ კუთვნილებაზე მაღლა დგას და ამით იძენს ის საზრისს ადამიანთათვის. ეს წერილი მამარდაშვილზე  ევრისტიკული ტექსტია და მას ქართულ ფილოსოფიაში შემეცნებითი ღირებულება გააჩნია. ესაა ნიმუში, თუ როგორი უნდა იყოს მსჯელობა მამარდაშვილზე. წერილის დიდი ხინჯი კი არის ზვიადის დაცვა ჩემს მიერ და ამაზე ქვემოთ ვიტყვი. Continue reading

მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი და დოლარის მომავალი

Posted in მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი on November 21, 2015 by porphyrius

*პორველად გამოქვეყნდა ჟურნალში “აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები” (N 10, 2015) (www.aaf.ge)  შემცირებული სახით. წინამდებარე ტექსტი სრულია.

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) (მისი წევრია 189 ქვეყანა)  მმართველმა დირექტორმა, კრისტინ ლაგარდმა მიმდინარე წლის სექტემბრის მიწურულს აღნიშნა, რომ მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ადრე გამოთქმული პროგნოზი – 2015 წელს 3,3 %-ით და 2016 წელს 3,8 %-ით ზრდა არაა სარწმუნო. ეს ადრე გამოთქმული პროგნოზი  ეკუთვნოდა სავალუტო ფონდის მთავარ ეკონომისტს, ოლივიე ჟან ბლანშარს (Olivier Jean Blanchard)  IMF-ის ძირითადი პროგნოზების ბიულეტენში (2015 წლის 9 ივლ.), (www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/ ).  Continue reading

გიორგი დანიბეგაშვილის ხელოვნება

Posted in გიორგი დანიბეგაშვილის ხელოვნება on November 21, 2015 by porphyrius

 სანამ ახალგაზრდა ფერმწერსა და სკულპტორზე, გიორგი დანიბეგაშვილზე საუბარს დავიწყებ, მანამ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი არტ-კრიტიკისა და სახელოვნებო ანალიტიკის მიზანზე.

ერთი ხელის თითებზე ძლივს დაითვლებიან ისეთი კრიტიკოსები, რომელთაც გააჩნიათ ხელოვნების ქმნილებათა გაგებისათვის აუცილებელი ფილოსოფიური ხედვა. მცირენი არიან ისეთი ხელოვნებათმცოდნენი, რომელთაც ძალუძთ შთაიგრძნონ ესა თუ ის ნოვატორული არტ-ობიექტი და არა უბრალოდ,  სახელოვნებო კრიტიკულ-ანალიტიკური ცნებითი აპარატის გამოყენებით შაბლონურად აღწერონ ის. ასეთი აღწერა ვერ უწყობს ხელს იმ საქმეს, რასაც არტ-ობიექტის ჰერმენევტიკა და მისი შემქმნელის ინტენციის შთაწვდომა ჰქვია. არტ-კრიტიკის წერისას არსებითია სწორედ ხელოვანის გულისთქმის ნათელყოფა და მისი ახსნა პუბლიკისათვის, რომელსაც აბნევს მრავალი კრიტიკოსის currente calamo, სუსტი ტექსტი და განსახილველ ნამუშევართა არარელევანტური ექსპლიცირება.  არტ-კრიტიკოსმა უნდა გადმოსცეს არა ის, რაც მისთვისაა საგულისხმო და ამით დაამცროს ის ხელოვანი, რომელზეც ის წერს. მან უნდა წარმოაჩინოს ის, რაც ხელოვანისთვისაა საგულისხმო. მხოლოდ ასეთი შეიძლება იყოს ხელოვნების მიმომხილველისა და კრიტიკოს-ჰერმენევტიკოსის მოღვაწეობა. Continue reading

მეუფე ანანიას მონოგრაფიის გამო

Posted in მეუფე ანანიას მონოგრაფიის გამო with tags on July 8, 2015 by porphyrius

მეუფე ანანიამ 2010 წელს გამოსცა საისტორიო შინაარსის წიგნი: მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. „ქართველთა დენაციონალიზაცია XVII – XX საუკუნეებში. საინგილო. აფხაზეთი. ქართლ -კახეთი. მესხეთი. თრიალეთი. შიდა ქართლი“.  526 გვ.,  საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,  2010 წ.  ერთობ გასახარია, რომ მეუფემ ასეთი კრებული გამოსცა. მან თავი მოუყარა ადრინდელ წლებში გამოცემულ თავის ნაშრომებს და ერთ წიგნში მოაქცია მეტად დამაფიქრებელი მასალები, რომელთა შესახებ ბევრმა ახლანდელმა ქართველმა არა უწყის რა. მეუფეს დიდი შრომა გაუწევია და ერთიან მატიანედ აქცია საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში მიმდინარე დექართველიზაციიის საუკუნოვანი პროცესი.  გასახარია ისიც, რომ მაღალი სამღვდელო პირი წერს ისტორიის საკითხებზე და ქართულ მეცნიერებაში წვლილი შეაქვს. ჩვენი მღვდელნი საერო და სამეცნიერო ცხოვრებაში ისევე უნდა იდგნენ, როგორც იეზუიტი და პროტესტანტი მეცნიერი მღვდელნი დგანან საერო ასპარეზზე. მეუფე ანანიას ეს ნაშრომი განგაშისა და გოდების წიგნია. ვაებით წასაკითხია ქართველთა დევნა-შევიწროება ლეკების, ოსების, მთიელი აფხაზების, თურქების, სომხების მიერ. Continue reading

  რას მიმერჩით მე რიტორსა, არ მანებებთ ჩემსას ჩემად?

Posted in Uncategorized with tags on June 28, 2015 by porphyrius

             

როგორ მომპარეს მღვდლებმა თერიონის ვარდი

ამა წლის გაზაფხულზე ჩემი ბლოგის მკითხველმა, სასულიერო სემინარიის ერთმა სტუდენტმა შემატყობინა, რომ სემინარიის სასწავლო პროგრამაში შეუტანიათ ჩემი იიობ ყუცელის ძლევა (თერიონის ვარდის მეოთხე თავი), როგორც  ეგზეგეტიკის ნიმუში.

როდესაც სასულიეროს ლექტორებს დაურიგებიათ  შესასწავლი კონსპექტები, სემინარისტს უთქვამს, რომ აქ მოცემული იობის წიგნის ეგზეგეტიკა სინამდვილეში პორფირეს დაწერილია. მისთვის მიუგიათ, რომ ამაზე ჯგუფმა იმუშავა და ეს მათ დაწერეს. პორფირე რას დაწერდაო იობის წიგნის ეგზეგეტიკას. არა, პორფირე ვერ დაწერდა იიობ ყუცელის ძლევას და სასულიერო სემინარიის ჯგუფი  დაწერდა?  არა, ასეთ ნაშრომს სასულიერო პირნი წერენ?  აგრე რომ იყოს, აქამდე ქართლი ათენად იქმნებოდა. ბარემ ეგ თქვით, რომ მთელი თერიონის ვარდი ბერებმა დაწერეს, ვიეთმა კი ეშმაკის მანქანებით მოგპარათ და თავად პორფირე დაირქვა. Continue reading

             კინოფილმ „მონანიების“ გამო

Posted in მონანიება with tags on May 17, 2015 by porphyrius

ეკრანზე გამოსვლის 30 წლისთავისათვის

ამ წელს შესრულდა თენგიზ აბულაძის ფილმის, „მონანიების“ ეკრანზე გასვლის 30 წლისთავი. ფილმის გამოსვლის თარიღად ხან 1984 წელია აღნიშნული, ხან – 1985 წელი.  მხოლოდ ქართული კინოს ისტორიაში კი არა, არამედ მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორიაში არ მახსენდება ფილმი, რომელსაც ასეთი პოლიტიკური აჟიტაცია გამოეწვიოს, რომელიც ჯერ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი და დისიდენტური მოძრაობის ლეიბლად ქცეულიყოს და შემდეგ ისე საგულდაგულოდ მივიწყებულიყოს,  ვითომც არც არასდროს ეარსებოს. Continue reading

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 825 other followers