შესავალი სიტყვა


მიწისას მოიუბნებს ეს წიგნი და არა ცისას. მიწიერთა შვებად შთენილიყოს იგი. სამძიმო და შემაძრწუნებელია აქ ნასიტყვი. დიდი მოცნების მაძებნიერთა ღვაწლისმძლეობის საწყაულად შეიდვას იგი, რომელ არს აღნაქუსი მზარავი საგრობისა.

უცნობელი ძველი ღმერთების ენითაა გადმოცემული საამწიგნოდ ზმული. ამა ღმერთებმა ოდენ ენა დატოვეს თავის ნაკვალევად. ენა ენიგმა და ენა ენერგემა, უსახელო ღმერთების ქარაგმა, ენა თავად ღმერთი. მისით მოიმცნობენ ურთიერთში ზეციერნი და ქვესკნელიერნი. ესე ენა ენამი ენდეს მყოვარ ჟამ, მისით განისიტყვოს მოაქამდე უსიტყველი.

ენაო ფესვუცნობო, შენს შესხმად ყოფილიყოს ღამეულ ჟამს ესე განწიგნებული. ოფაზი ქართულით ვაქართულე და ვააზატე უყიერი საცნავსავარამონი. მოსაფონად ექმნეს იგი ამ ენის კაცთადმი მომღებ უცნობელ ღმერთებს, რომელნიც იმარხავენ მის დაფარულს.

სევდის სპეკალით მოვთვალავ ამა აღნაქუსს. ვთქვა პორფირენი და ალშეღებული ებანითა ვუებნო ცნობის ვარამს. განვაყმენ შრტო ხმელიერი და ვხენ სიჩჩოება სულისა, სიორძილი რიტორებისა. ხე ახოვანი, კენარვარჯოვანი, ჟამთა დამკრები, ცის საქანელს რქენდეს და იყოს იგი შემტყობარად შემმეცნეთათვის.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s